Utstyr i golf med golfballen foran

Skal man bedrive sport så er det alltid krav om en viss mengde utstyr. Spiller du fotball er det fotballsko, leggbeskyttere, shorts og en sportstrøye. Dersom du er rytter så er det mye utstyr i tillegg til hesten. Skal du spille golf så trenger du noen forskjellige køller. Reglene sier at du kan medbringe kun et visst antall – men en golfer ønsker alltid så mange som mulig for de forskjellige situasjonene som kan dukke opp. Det er også en viss kleskodeks i golf. Og sist men ikke minst så er den lille ballen viktig. Minst like viktig som alt annet – det er jo den som skal beveges rundt på banen og fortelle deg hvor du skal slå neste slag fra.

Golfballen

Golfballen er jo den som er foran deg under hele spillet. Den slår du foran deg hele tiden. Så den er kanskje det viktigste blant alt utstyret du har. Og den ballen kan ikke være hva som helst – det er nøye regler på hvordan en golfball skal være. Alle golfreglementer beskriver golfballen nøye.

Størrelsen kan være fra minimum 42,67 mm.

Vekten kan maksimum være 45,93 gram.

Det skal være mellom 300 og 500 «hull» eller fordypninger i ballen. 336 «Dimples» er det mest vanlige. Og de fordypningene skal sitte i et spesielt mønster i forhold til hverandre. Disse «Dimples» gir ballen forskjellige aerodynamiske egenskaper ettersom hvor mange det er av dem.

En ball uten slike fordypninger vil gå betydelig kortere enn en ball med fordypninger. Og en ball med mange lag utenpå hverandre vil være en «myk» ball og gå kortere enn en ball med færre lag. Valg av ball er opp til hver spiller men et spill må fullføres med samme ball. Bytte av ball er kun tillatt dersom en ball blir skadet eller slått «Out of bounce». Men da skal dommeren gjøres oppmerksom på at det skjer et ballbytte.

Kjernen i ballen og lagene utenpå der igjen har også stor betydning. Her finnes det utrolig mange varianter. Så kombinasjonen mellom kølle og ball er viktig for spillet for alle spillere.

Historie

Golfballens historie er lang. Historien strekker seg helt tilbake til tidlig på 1600 tallet. De første ballene ble lagd av mange forskjellige materialer. Den beste ballen såpass tidlig ble lagd av kuskinn som ble stoppet med gåsefjær. Ballen ble malt og dette fungerte så bra at denne ballen var med i cirka 200 år.

De aller første golfballene var laget av tre, så kom denne kuskinns ballen og utover på 1800 tallet ble det oppfunnet en ball av guttaperka materiale. Denne siste var både billigere og enklere å forme slik at den fikk best mulig aerodynamikk. Denne ballen tok over markedet helt og holdent på meget kort tid.

Etter dette har det kommet enda flere og bedre (selvfølgelig) varianter. Utover på 1900 tallet begynte de å lage baller med flere lag på hverandre. En massiv kjerne eller væskefylt kjerne, et lag gummi og til sist et hardt ytterskall.

Dagens baller lages med flere lag alt ettersom det ønsker harde eller mye baller. Ulike syntetiske materialer er hoved stoffet i en golfball i dag. Det er stor konkurranse på markedet blant produsenter av golfballer.

Comments are closed.